ProLand.CZPRAVIDLA

 

Je zakázáno jakkoli zneužívat pravidel, hráč je povinen
nahlásit veškeré nedostatky pravidel, kterých si všimne.
Pravidla zde jsou jasně dána a hráči se nemohou odvolávat
na pravidla jiných portálů.
Délky trestů naleznete ZDE.

ODDÍL 1, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Hraním na našem serveru hráč automaticky akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
2. Jako administrátor se počítá hráč s rankem Majitel, Operátor, Hl.Builder, Admin, Developer, Moderátor, Helper a Builder.
3. Jako hráč se počítá hráč s rankem Bez Práv, Hráč, VIP, Lord, Titan, Sponzor, Twitcher a YouTuber.
4. Zákaz dělání reklamy jakýmkoli způsobem. Jako reklama se nepočítá IP adresa našeho Minecraft serveru, link na náš web a na náš serverový obchod,
IP adresa na náš TeamSpeak3 server, ID našeho Discord serveru, odkaz na hlasování pro náš server, naše emailová adresa a odkazy na kanály a videa/streamy YouTuberů a Twitcherů.
5. Neznalost pravidel vás neomlouvá.
6. Administrátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoli změnit.
7. Pravidla platí pro všechny hráče na serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami, YouTuberů a Twitcherů).
8. Délku trestu určuje vždy administrátor, který ban udělil.
9. Pokud si hráč myslí, že trest dostal neprávem, může nám napsat na náš email ProLandMC@email.CZ.

ODDÍL 2, VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

10. Hráči musí respektovat zákony České a Slovenské republiky (platí přísný zákaz projevování rasismu, nacismu, homofobie, xenofobie atp.).
11. Je zakázáno jakkoli lhát nebo podvádět hráče i členy administrátorského týmu.
12. Jsou zakázány jakékoli vulgarismy a jakékoli urážení hráčů.
13. Je zakázáno jakkoli spamovat chat.

ODDÍL 3, ADMINISTRÁTORSKÝ TÝM

14. Hráči musí respektovat rozhodnutí administrátora.
15. Rozhodnutí majitele je konečné a není proti němu odvolání.
16. O unbanu a o délce trestu rozhoduje administrátor, který ban udělil, popř. administrátor, který má vyšší postavení.
17. Administrátor je povinen dodržovat administrátorská pravidla.

ODDÍL 4, DŮKAZY

18. Screenshot nebo video se považuje za průkazný důkaz.
19. Výpověď svědka se nepovažuje jako průkazný důkaz.

ODDÍL 5, HERNÍ ÚČET

22. Za ztrátu hesla nenese server žádnou zodpovědnost.
23. Veškeré stavby, residence či itemy zůstavají majetkem serveru, tudíž není možnost žádného vymáhání jejich hodnoty od serveru.
24. Žádný administrátor nemá právo po vás vyžadovat heslo k účtu. 25. Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet na osobu, pokud máte nějakého člověka se stejnou IP adresou, který chce hrát také na tomto serveru, tak nám
napište na náš email ProLandMC@email.CZ.

ODDÍL 6, PLATBY

26. Všechny platby se berou jako příspěvek na provoz serveru, při ztrátě obsahu platby za to server nenese odpovědnost.
27. Výhody, které balíčky výhod mají nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoli změnit.
28. Pokud se vyskytne problém s platbou, máte právo nám napsat na náš email ProLandMC@email.CZ, kde to budeme dále řešit.
29. Při změně herního jména lze balíček výhod přenést u Operátora či Majitele, administrátor má ovšem právo tuto žádost zamítnout.
30. Je zakázáno řešit problémy s platbou ve hře, toto jednání bude bráno jako spam.

ODDÍL 7, PRAVIDLA SAMOTNÉHO HRANÍ

31. Je zakázáno jakékoli žebrání o práva, eventy, nebo o itemy, toto jednání bude bráno jako spam.
32. Hráč nesmí jakkoli upravovat krajinu nebo si vytvářet residenci v okolí residence jiného hráče (minimálně 20 bloků).
33. Je přísně zakázáno ničení volné přírody (1x1 stavby, 1x1 residence atd.).
34. Je zakázáno jakkoli ničit stavby jiných hráčů (zabezpečené i nezabezpečené).
35. Majetek si můžete zabezpečit pomocí residencí, návod na ně naleznete v /Navody.
36. PvP mód je zapnuto v celém serveru, za ztrátu věcí neručíme.
37. Je zakázaný tzv. TPAKill.
38. Je zakázano vytváření špatně viditelných ChestShopů, nebo tzv. LavaShopů (ChestShopů za lávou).
39. Je zakázáno obchodovat s předměty za reálné peníze.
40. Je zakázáno útočení ze zóny, kde není zapnuté PvP do zóny, kde zapnuté je.
41. Je zakázáno vlastnit jakékoli zakázané itemy (bariéra, bedrock, command block), pokud hráč nějaké vlastní, nebo ví o někom, kdo je vlastní, je povinnen je odevzdat/hráče nahlásit.
42. Pokud hráč ví o porušení pravidel jiného hráče a nenahlásí je, bude brán jako spolupachatel.
43. Platí přísný zákaz prodávání herních účtů.
44. Je zakázáno označování jakýchkoli staveb, že je zkontrolována administrátorem.
45. Při obchodování s jinými hráči jsou hráči povinni jednat čestně.
46. Hráč nemá právo žádat o to, aby byl jemu samotnému udělen ban.
47. Je přísně zakázáno jakkoli se vydávat za administrátory, YouTubery nebo Twitcheři.
48. Platí přísný zákaz používání jakýchkoli hacků, cheatů, nebo módů, které usnadňují hru (povolené módy: OptiFine, MiniMapa, LabyMod, Damage Indicator a další podobné módy).
49. Hráčům je zakázáno žádat administrátory o úpravu terénu.
50. Platí přísný zákaz se připojovat za herní jméno jakkoli urážející či podobný administrátorovi / YouTuberovi / Twitcherovi, pokud hráč vlastní originální Minecraft a herní jméno je podobné administrátorovi / YouTuberovi / Twitcheři, nebude se to řešit.
51. Je zakázáno oslovovat jakéhokoli hráče jeho pravým jménem a uvádět jeho osobní údaje bez jeho povolení.
52. Je zakázáno vstupovat do residencí jiných hráčů bez povolení jejího vlastníka (pokud hráč toto pravidlo poruší, tak buď kontaktujte administrátora, nebo ho vyhoďte z residence pomocí /Res Kick hráč). Pro administrátory toto pravidlo neplatí a platí přísný zákaz jejich kickování z residence.
53. Je zakázáno si vytvářet warpy / domovy na residencích jiného hráče bez jeho povolení.
54. Je přísně zakázáno využívat jakéhokoli bugu.
55. Je přísně zakázáno nenahlásit hráče, o kterém víte a buguje itemy.
56. Je přísně zakázáno se dostat přes bariéry na serverových stavbách (např. ze spawnu ven).
57. Je zakázáno vytvářet warp / residenci se jménem jiného hráče bez jeho povolení.
58. Jsou zakázány tzv. 0 tick farmy.
59. Je zakázáno stavět jakékoli redstone obvody, které jakkoli lagují server.


SERVEROVÝ OBCHOD© ProLand.CZ | 2019
Designed by ItzMeCr