ProLand.CZPRAVIDLA

 

Délky trestů naleznete ZDE.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ- Hraním na našem serveru hráč automaticky akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
- Je přísně zakázáno jakkoli zneužívat pravidel.
- Hráč je povinnen nahlásit veškeré nedostatky pravidel, kterých si všimne.
- Pravidla jsou zde jasně dána a hráči se nemohou odvolávat na pravidla jiných portálů.
- Jako administrátor se počítá hráč s rankem Majitel, Operátor, Hl.Builder, Admin, Developer, Moderátor, E.Builder, Helper a Builder.
- Jako hráč se počítá hráč s rankem Bez Práv, Hráč, VIP, Lord, Titan, Sponzor, Twitcher a YouTuber.
- Neznalost pravidel vás neomlouvá.
- Administrátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoli změnit bez jakéhokoli upozornění.
- Pravidla platí pro všechny hráče na serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami, YouTuberů a Twitcherů).
- Pokud si hráč myslí, že trest dostal neprávem, může nám napsat na náš email ProLandMC@email.CZ.
- Pro náš TeamSpeak3 server platí všechna pravidla, která jsou vypsaná v popisku místnosti "Pravidla".
- Pro náš Discord server platí všechna pravidla, která jsou vypsaná v textovém kanále "Pravidla".

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA- Hráči musí respektovat zákony České a Slovenské republiky (platí přísný zákaz projevování rasismu, nacismu, homofobie, xenofobie atp.).
- Je zakázáno jakkoli lhát nebo podvádět hráče i členy administrátorského týmu.
- Jsou zakázány jakékoli vulgarismy a jakékoli urážení hráčů.
- Je zakázáno jakkoli spamovat chat.
- Zákaz dělání reklamy jakýmkoli způsobem. Jako reklama se nepočítá IP adresa našeho Minecraft serveru, link na náš web a na náš serverový obchod, IP adresa na náš TeamSpeak3 server,
ID našeho Discord serveru, odkaz na hlasování pro náš server, naše emailová adresa a odkazy na kanály a videa/streamy YouTuberů a Twitcherů.
- Pokud hráč ví o porušení pravidel jiného hráče a nenahlásí je, bude brán jako spolupachatel.

ADMINISTRÁTORSKÝ TÝM- Hráči musí respektovat rozhodnutí administrátora.
- Rozhodnutí majitele je konečné a není proti němu odvolání.
- O unbanu a o délce trestu rozhoduje administrátor, který ban udělil, popř. administrátor, který má vyšší postavení.
- Administrátor je povinen dodržovat administrátorská pravidla.
- Helpeři, Moderátoři a Admini mají povinnost pomáhat hráčům (jako pomáhání hráčům se nepočítá stavění staveb, ničení ploch atd., pouze zodpovídání dotazů atd.).

NAHLÁŠENÍ HRÁČŮ A DŮKAZY- Pokud bude odesláno nahlášení hráče bez důkazu, nahlášení se nebude dále řešit.
- Je přísně zakázáno jakkoli falšovat důkazy.
- Screenshot nebo video se považuje za průkazný důkaz.
- Výpis logu nebo výpověď svědka se nepovažuje jako průkazný důkaz.
- Nahlášení hráčů a důkazy posílejte buď na náš serverový email (ProLandMC@email.CZ), nebo na náš Discord server do kanálu Nahlašování hráčů, pokud budete nahlášení hráče řešit
ve hře, bude to bráno jako spam.

HERNÍ ÚČET- Za ztrátu hesla nenese server žádnou zodpovědnost.
- Veškeré stavby, residence či itemy zůstavají majetkem serveru, tudíž není možnost žádného vymáhání jejich hodnoty od serveru.
- Žádný administrátor nemá právo po vás vyžadovat heslo k účtu či jiné citlivé údaje.
- Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet na osobu, pokud máte nějakého člověka se stejnou IP adresou, který chce hrát také na tomto serveru, tak nám
napište na náš email ProLandMC@email.CZ.
- Je přísně zakázáno využívání VPN, nebo obcházení banu pomocí VPN, popř. změna IP adresy v případě aktivního banu.

PLATBY- Všechny platby se berou jako příspěvek na provoz serveru, při ztrátě obsahu platby za to server nenese odpovědnost.
- Výhody, které balíčky výhod mají nejsou trvalé a server si vyžaduje právo je kdykoli změnit.
- Pokud se vyskytne problém s platbou, máte právo nám napsat na náš email ProLandMC@email.CZ, kde to budeme dále řešit.
- Při změně herního jména lze balíček výhod přenést u Operátora či Majitele, administrátor má ovšem právo tuto žádost zamítnout.
- Po zakoupení dané položky hráč nemá právo po serveru vyžadovat částku, kterou zaplatil za danou věc (vyjímka platí pouze při problémech s platbou).
- Je zakázáno řešit problémy s platbou ve hře, toto jednání bude bráno jako spam, v případě potíží s platbou nás kontaktujte na náš serverový email ProLandMC@email.CZ.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAMOTNÉHO HRANÍ- Je zakázáno jakékoli žebrání o práva, eventy, nebo o itemy, toto jednání bude bráno jako spam.
- Je přísně zakázáno ničení volné přírody (1x1 stavby, rozlitá voda atd.).
- Hráč nesmí jakkoli upravovat krajinu nebo si vytvářet residenci v okolí residence jiného hráče (minimálně 20 bloků).
- Je zakázáno jakkoli ničit stavby jiných hráčů (zabezpečené i nezabezpečené).
- Doporučujeme si zabezpečit svůj majetek pomocí residencí, návod na ně naleznete v /Navody.
- PvP mód je zapnut na celém serveru, za ztrátu věcí neručíme.
- Je zakázaný tzv. TPAKill (teleport hráče k sobě a okamžité jeho zabití).
- Je zakázano vytváření špatně viditelných ChestShopů (ChestShop za lávou atd.).
- Je zakázáno prodávat svůj herní účet jakýmkoli způsobem.
- Je zakázáno obchodovat s předměty za reálné peníze (počítají se i PaySafeCards atd.).
- Je zakázáno útočení ze zóny, kde není zapnuté PvP do zóny, kde zapnuté je.
- Je zakázáno vlastnit jakékoli zakázané itemy (bariéra, bedrock, command block), pokud hráč nějaké vlastní, nebo ví o někom, kdo je vlastní, je povinnen je odevzdat/hráče nahlásit.
- Je zakázáno označování jakýchkoli staveb, že je zkontrolována administrátorem.
- Při obchodování s jinými hráči jsou hráči povinni jednat čestně.
- Hráč nemá právo žádat o to, aby byl jemu samotnému udělen ban.
- Je přísně zakázáno jakkoli se vydávat za administrátory, YouTubery nebo Twitchery.
- Platí přísný zákaz používání jakýchkoli hacků, cheatů, nebo módů, které usnadňují hru (povolené módy: OptiFine, MiniMapa, LabyMod, Damage Indicator a další podobné módy).
- Hráčům je zakázáno žádat administrátory o úpravu terénu.
- Platí přísný zákaz se připojovat za herní jméno jakkoli urážející či podobný administrátorovi / YouTuberovi / Twitcherovi, pokud hráč vlastní originální Minecraft a herní jméno je podobné administrátorovi / YouTuberovi / Twitcheři, nebude se to řešit.
- Je zakázáno oslovovat jakéhokoli hráče jeho pravým jménem a uvádět jeho osobní údaje bez jeho povolení.
- Je zakázáno vstupovat do residencí jiných hráčů bez povolení jejího vlastníka (pokud hráč toto pravidlo poruší, tak buď kontaktujte administrátora, nebo ho vyhoďte z residence pomocí /Res Kick hráč). Pro administrátory toto pravidlo neplatí a platí přísný zákaz jejich kickování z residence.
- Je zakázáno si vytvářet warpy / domovy na residencích jiného hráče bez jeho povolení.
- Je přísně zakázáno využívat jakéhokoli bugu.
- Je přísně zakázáno nenahlásit hráče, o kterém víte a využívá jakéhokoli bugu.
- Je přísně zakázáno se dostat přes bariéry na serverových stavbách (např. ze spawnu ven).
- Je zakázáno vytvářet warp / residenci se jménem jiného hráče bez jeho povolení.
- Jsou zakázány tzv. 0 tick farmy.
- Je zakázáno stavět jakékoli redstone obvody, které jakkoli lagují server.
- Je zakázáno jakkoli griefovat věže v Endu - /End.


SERVEROVÝ OBCHOD© ProLand.CZ | 2019
Designed by ItzMeCr